خرید اقساطی از بیوتی مارکت

خرید اقساطی از بیوتی مارکت

همین حالا چه رویایی دارید؟!
گاهی یک رویا آنقدر هیجان‌انگیز است که باید همین حالا اتفاق بیفتد! گاهی یک رویا در اولویت است و شرایط رسیدن به آن، باید همین حالا فراهم شود وگرنه رویا بیات می‌شود. اگر چنین رویایی دارید، برای رسیدن به آن چه کار می‌کنید؟
اصلا یک سوال جذاب‌تر!
اگر کسی بگوید همین حالا هزینه رویایتان را پرداخت می‌کند و به شما زمان می‌دهد تا خُردخُرد هزینه را بازگردانید، چه کار می‌کنید؟

ما از شما ضامن نمی‌خواهیم چون نباید کار را برای شما سخت کنیم. قرار است تمام مراحل دریافت اعتبار برای شما ساده، سریع و آنلاین باشد.
ما فقط با چک اعتبار نمی‌دهیم چون نباید به این دلیلِ کوچک، کسی از رویای خود محروم شود. ما امکان خرید اقساطی با سفته هم داریم.
ما جریمه دیرکرد نمی‌گیریم چون نباید آرامش‌خاطر شما را بگیریم. احساس مسئولیت‌پذیری شما برای ما کافی است.

مقایسه مزایای ضمانت با چک و سفته

خرید اقساطی از بیوتی مارکت