مزوتراپی در جوانسازی پوست

مزوتراپی در جوانسازی پوست

تعریف مزوتراپی هدف مزوتراپی در جوان سازی پوست افزایش ظرفیت بیوسنتز فیبروباست ها با بازسازی بهینه محیطی (از نظرفیزیولوژی)، گسترش فعالیت سلولی و تولید کلاژن، الاستین و اسید هیلارونیک است که منجر به افزایش سفتی ، روشنی و رطوبت پوست می شود. تزریق محصولات مناسب به غشاء میانی پوست (درم) کاملا ایمن و بی ضرر […]