آماده سازی محصولات در دسته لوازم خانگی بین 7 الی 10 روز کاری زمان می برد. رنگ محصول بر اساس موجودی انبار ارسال می گردد، مگر اینکه از قبل توافق شده باشد. تذکر: کسانی که عجله برای دریافت محصولات دسته لوازم خانگی دارند لطفا به زمان آماده سازی سفارش توجه داشته باشند.